Gospodarka

Samorządowe władze województwa kujawsko-pomorskiego przywiązują dużą wagę do tworzenia dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego. Na wsparcie dla przedsiębiorstw przeznaczamy co czwartą złotówkę naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). To pieniądze na inwestycje, nowoczesne technologie i promowanie marek. Zdecydowaliśmy też, że dzięki środkom z RPO zostaną uzbrojone tereny inwestycyjne, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach.Województwo kujawsko-pomorskie jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do lokowania bezpośrednich inwestycji. Firmy zagraniczne coraz częściej lokują interesy w naszym regionie. Na Kujawach i Pomorzu działa obecnie ok. 185 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego ok. 1712 firm z kapitałem zagranicznym. Już dziś funkcjonuje tu dziewięć podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, trzy parki przemysłowe i dwa parki przemysłowo-technologiczne oraz jeden park technologiczny. Stworzyliśmy również system wspierania przedsiębiorstw, w ramach którego powołano m.in. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Pożyczkowy i Regionalne Centrum Eksportu. Warto podkreślić, że nie tylko inwestujący na terenie stref ekonomicznych, ale także przedsiębiorcy lokujący swoje firmy w obrębie parków, mogą liczyć na zwolnienia i ulgi podatkowe.